Recommend
Udostępnij
Tagged in
SZCZEGÓŁY
Zadanie: Termomodernizacja budynków Szkoły podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina przy ul. Szymanowskiego 8 na osiedlu Moniuszki II w Żarach. Budynek szkolny składa si e z 4 segmentów 2-3 kondygnacyjnych połączonych wzajemnie łącznikiem w poziomie parteru i piwnic. Większość zabudowy szkolnej jest podpiwniczona, w piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w piwnicach segmentu 1.3.1 znajdują się szatnie a korytarze wykorzystywane są dla prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotem działań budowlanych było wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych do stopnia spełniającego wymogi obowiązujące w 2009 r, na podstawie RMI z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nazwa inwestora
Urząd Miejski w Żarach
Lokalizacja
żary, ul. Chopina