O Firmie Realizacje Rekomendacje Galeria Kontakt Janbud.com.pl

Galeria

Szpital Żagań

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
68-100 ŻAGAŃ
ul. Dworcowa 39

Adres inwestycji:
Szpital Powiatowy
68-100 ŻAGAŃ
ul. Żelazna 1

Dane obiektu:
Pow. użytkowa 2 264,39 m2;
Kubatura – 25 761,0 m3.

Opis:
Adaptacja przychodni na szpital (przystosowanie budynku do nowej funkcji, doświetlenie pomieszczeń niskiego parteru, obniżenie terenu). Powierzchnia zabudowy, budynek główny – 2 316m2;

Szpital z oddziałami:
- pulmunologiczny o 25 łóżkach;
- dziecięcy o 27 łóżkach;
- intensywnej opieki medycznej o 5 łóżkach;
- blok operacyjny (2 sale, 2 łóżka w sali wybudzeń;
- oddział chirurgii o 28 łóżkach;
- oddział ginekologiczno-położniczy o 35 łóżkach;
- oddział internistyczny o 31 łóżkach.
- dostosowanie V kondygnacji na potrzeby diagnostyczne;

Szpital Żagań